سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عظیمی – کارشناس ارشد مهندسی معدن،گرایش استخراج،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اقلیما – مهندسی معدن،گرایش استخراج،مسئول اجرای تونل نیایش،تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی و تحلیل سیستم نگهداری تونلهای پیشروی معدن مرکزی زغال سنگ طبس با استفاده زطبقه بندی RMR و درادامه به طرح پیشنهادی سیستم های نگهداری معدن مرکزی از مجموعه معادن پروده می پردازد به این منظور با درنظرگرفتن اطلاعات مربوط به سیستم های طبقه بندی و اطلاعات مکانیک سنگی لایه ها و نیز روشهای سنتی و مرسوم محاسبه سیستم نگهدارنده طراحی نگهداری معدن با قاب های فلزی انجام گرفته است به دلیل شکل خاص تونلها که ترکیبی از حالت مستطیل شکل و حالت کمانی از دایره هستند از روابط ویژه ای استفاده شده است.