سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه ملکوتی فر – عضوباشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، ایران
عظیم محمدخانی – عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ، ایران،

چکیده:

امروزه با افزایش اندازه و پیچیده تر شدن سیستم های نرم افزاری ، تامین کیفیت موردنیاز این سیستم ها خود بحث جدیدی را در مهندسی نرم افزار پدید آورده است . در زمینه تحلیل و بررسی نیازمندی های عملکردی خط تولیدکارهای فراوانی انجام گرفته و روشهای گوناگونی ارائه شده است اما بررسی و تحلیل نیازمندی های غیر عملکردی )ویژگی های کیفی( به ندرت مورد توجه قرار گرفته است . مقاله به بررسی ویژگی های کیفی خط تولید نرم افزار درمرحله مهندسی نیازهای دامنه از چرخه حیات مهندسی دامنه می پردازد و ارتباط آن را با معماری نرم افزار مورد بررسی قرار می دهد که در جهت رفع کاستی ها و دغدغه های موجود در تحلیل نیازمندی های غیر عملکردی خط تولید کاربرد دارد .