سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانشجوی دکتری عمران- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
رامین قوچی – کارشناسی ارشد عمران-دانشگاه آزاد اسلامی دهلران

چکیده:

امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روشهای زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه گردیده استکه از جمله این روشها افزایشسختی به کمکمهاربند فلزی می باشد. ولی استفاده از مهاربند فلزی همراه با لینکقائم کمتر مورد توجه بوده است. در بهسازی سازه ها ، سعی بر آن استکه سازه علاوه بر داشتن سختی لازم در مقابل ارتعاشات زمین ناشی از زلزله ، قادر به مستهلکنمودن انرژی ناشی از این ارتعاشات نیز باشد. در سیستم مهاربندی همراه با تیر پیوند قائم ، سازه بهسازی شده علاوه بر تامین سختی مورد نیاز توسط مهاربندها ، قابلیت بالائی در جذب و استهلاکانرژی توسط لینکقائم خواهد داشت. در این مقاله ابتدا مدلهائی با استفاده از ویرایشدوم آئین نامه ۲۸۰۰ طراحی و پساز بررسی آسیب پذیری ، با استفاده از سیستم مهاربندی ، بهسازی و ضمن بررسی خروجیها به عملکرد بسیار مناسباین سیتم مهاربندی بر روی سازه ها پرداخته شده است