سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب – دانشگاه شهید عباس پور
فرهاد ایمان شعار – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب – دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تبریز
یوسف خلج امیر حسینی – عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشکده هیدرولیکی و محیط‌های آبی – موسسه تحقیقا

چکیده:

محققین برای پروفیل پایدار کناره رودخانه‌ها معادلات مختلفی از قبیل معادله سهموی ، نمایی، کسینوسی و …. پیشنهاد کرده‌اند. در این مقاله ضمن تشریح مختصر روند و نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی در خصوص رودخانه‌های ماسه ای، دقت پنج معادله منتخب و معروف برای توصیف هندسه کناره رودخانه در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن ست که معادلات نمایی ایکیدا ۱۹۸۱ و دیپلاس ۱۹۹۰ نسبت به سایر معادلات از دقت و پایداری بهتری برخوردار بوده در حالیکه معادله کسینوسی گلاور و فلوری ۱۹۵۱ بیشترین انحراف را نسبت به نتایج مشاهداتی داشته است.