سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی طرب ساز – دانشجوی دکترای شیمی، یزد
بتول عادل نژاد – دانشجوی، پژوهشگری،یاسوج
زینب عادل نژاد – دانشجوی، مهندسی شیمی،یاسوج

چکیده:

یکی از ره آورد های پیشرفت تکنولوژی و انقلاب صنعتی پدیده آلودگی محیط زیست است .با توسعه صنایع و ساخت مواد شیمیایی مورد نیاز و سموم کشاورزی ضروری برای تولید محصول بیشتر بر میزان شدت آلودگی محیط زیست روزبه روز افزوده است. امروزه شاهدیم چگونه گسترش صنایع با تولیدآلایندهای مضر باعث ایجاد اثرات سوء برروی گیاهان و جانوران و بهداشت انسان می شود.عدم نظارت و کنترل صحیح براین صنایع منجر به تخریب محیط زیست می شود که حفاظت از آن از مهمترین نشانه های بهداشت عمومی است . امروزه قرارگرفتن در معرض آلاینده های موجود در هوا از عوارض نامطلوب زندگی مدرن و توسعه صنعتی به شمار میرود گسترش و توسعه فعالیتهای صنعتی در استان کهگیلویه وبویراحمد که به استان چهار فصل معروف است و دارای طبیعت بکر است طی چند سال اخیر باعث ایجاد نگرانی برای دست اندرکاران محیط زیست در منطقه گردیده است. مهمترین مشکلات زیست محیطی افزایش میزان تولید آلاینده های ناشی از صنایع در استان می باشد .از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی درمورد کانون های آلودگی است.که باعث عدم برنامه ریزی صحیح برای کاهش آلودگی گردید.در این پروژه ابتدا اطلاعات پایه درمورد صنایع فعال استان که آلوده کننده هوا هستند،با همکاری اداره کل صنایع ،شهرک های صنعتی و محیط زیست استان جمع آوری گردیده است.در گام بعدی مطالعه منابع آلاینده(صنعتی ،….)انجام شد .سپس جهت شناسایی این منابع برنامه ای تدوین گردید.نمونه گیری از ۵۰درصدصنایع فعال استان (کارخانه سیمان یا سوج،کارخانه آسفالت ،..) که از مهمترین آلوده کننده هوا بودند در۴فصل انجام شد اندازه گیری ها توسط تکنیسین شرکت آزمایشگاهی ایمن کیا صنعت شیراز که دارای پروانه صلاحیت خدمات مهندسی و معتمد محیط زیست است صورت گرفت .برای کلیه ی صنایع پارامترهای مانند دمای گاز خروجی ،اکسیژن ،میزان مونو اکسید کربن،دی اکسید کربن ،دی اکسید گوگرد ،هیدروژن سولفیدی، دی اکسید نیتروژن.. اندازه گیری شد اندازه گیری وانالیزگازهای خروجی دودکش به روش دستگاهی قرائت مستقیم با استفاده از دستگاه FLUE GAS ANALYZER .مدل LANCOMIII ساخت کمپانی LAND انگلستان انجام شد ه است که اصولا این دستگاه ها دارای سن سور های مخصوص و حساس به گازهای مختلف می باشند به روش Direct اندازه گیری و توسط مانیتور دستگاه اعلام و قرائت می گردند.مجموع اطلاعات دربسته ی کاربردی تحت نرم افزار MS.EXCEL2007،TOOLPAK ، SPSS16 وا کاوی گردیده است و مهمترین نتایج بدست آمده عبارتند از : بیشتر پساب تخلیه شده به آبهای سطحی ،جاه ،زمین ها و مصارف کشاورزی حاصل از فعالیت واحدها و کارخانه های استان غیره استاندارد و تخریب کننده محیط زیست ویر هم زننده تعادل اکوسیستم ها و تهدید کننده زندگی ما در آینده خواهد بود در مرحله بعدی نقشه پراکنش واحدهای آلاینده صنعتی ،خدماتی و…توسطGPS مدل MAP70 تهیه گردیده است .سپس یک بانک اطلاعاتی با به کارگیری سیستم GIS تهیه نموده واز نرم افزار Arc View در این پژوهش به عنوان یک محیط نرم افزای مناسب استفاده شد. تا مسئولین ذیربط بتوانند با داشتن این اطلاعات روزبه روز رسانی آنها برنامه ریزی مناسبی جهت رفع آلودگی ناشی از صنایع و حفاظت از محیط زیست استان بنمایند.