سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی وحیدی اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه تهران
شاهرخ مالک – عضو هیئت علمی دانشکده عمران ، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است با بهره گیری از تجربیات ودانش مدیریت پروژه مدیران پروژه ها و همچنین تولید کنندگان متخصص در ضمینه صنعت سازه های فضاکار معیار های ارزیابی موفقیت در صنعت سازه های فضاکار را با در نظر گرفتن کلیه مراحل آن اهم از مراحل تولید ، و اجرا ارزیابی نماییم . در همین راستا ۴۱ کارشناس و متخصص در این صنعت از کشور های چین و ایران پاسخ های خود را به ما اعلام نمودند . پس از جمع بندی پاسخ ها ۴ عامل روبه رو به عنوان اصلی ترین معیار های ارزیابی موفقیت صنعت سازه های فضاکار از سوی آنان شناسایی معرفی شد .این معیار ها عبارتند از : هزینه انجام شده پروژه ، زمان انجام پروژه ، رضایت مشتریان . مدیران و افراد همکار در این صنعت می توانند با بهره گیری از نتایج این تحقیق جهت دستیابی به موفقیت در پروژه توجه خود را بر محدوده های مشخص شده در پروژه های افزایش دهند