سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان ترکزاده – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
یونس گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

نظارت بر سلامت سازهها و تشخیص آسیبهای آن در مراحل اولیه یکی از موضوعات مورد توجه همیشگی بوده است. امروزه، تحقیقات بر روی روشهای عیب یابی سازهها بر پایه تحلیل ارتعاشی، بسیار گسترش یافته است زیرا از این روشها میتوان به عنوان روشهای بررسی دائمی و به هنگام سازهها استفاده کرد و از به وجود آمدن آسیبهای بیشتر در سازهها جلوگیری نمود. روشهای غیر مخرب از جمله روشهای کم هزینه و اقتصادی برای تعیین خرابی در سازهها می باشند. در این تحقیق، یک روش غیر مخرب جهت تشخیص و شناسایی محل خرابی در سازهها بر اساس پاسخهای دینامیکی ناشی از تحلیل تاریخچه زمانی پیشنهاد می گردد. زمانی که سازه دچار آسیب می شود، به دلیل کاهش سختی و در اثر بارهای اعمال شده، تغییر مکانها در نقاط مختلف سازه افزایش می یابند. در روش پیشنهادی، موقعیت آسیب بر مبنای محاسبه اختلاف انرژی کرنشی در هر عضو از سازه آسیب دیده و سازه سالم در هر لحظه تعیین می شود. اعضای خراب سازه با تعیین مقدار انرژی کرنشی نسبت به حالت سالم نمایان می گردند. جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، مثالهای عددی ارائه شده و نتایج بیانگر دقت و عملکرد مناسب روش پیشنهادی برای شناسایی خرابی در سازهها می باشد