سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی وحیدی اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه تهران
شاهرخ مالک – عضو هیئت علمی دانشکده عمران ، دانشگاه تهران

چکیده:

موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضای تیم پروژه است . بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژه ها در پروژه های ساخت به دلیل ماهیت پویا و متغیر صنعت ساخت در مراحل مختلف اجرای پروژه از حساسیت بیشتری برخوردار است. اما شناسایی عوامل موفقیت یک پروژه مفهومی پیچیده و نسبی می باشد که با توجه به ماهیت و سیستم اجرایی و ویژگی های طبیعی آنها بسیاری از صاحب نظران تعاریفی مختلف و گاه متناقض با یکدیگر ارائه کرده اند و نگاهی اجمالی به مطالعات پیشین در مورد عوامل موفقیت پروژه های ساخت بیانگر عدم وجود تعریفی یکتا و مورد قبول همگان می باشد . اما به دلیل منافع متفاوت و گاه متناقض ذینفعان مختلف یک پروژه تعیین این مطلب است که عوامل موفقیت از نگاه چه کسانی و در چه صنعتی بررسی می شود . در این تحقیق با توجه به اهمیت و تاثیر بسزای سازه های فضاکار در صنعت ساخت در دنیا و بخصوص در کشور عزیزمان، عوامل موفقیت یک پروژه از نگاه دست اندر کاران این صنعت از قبیل طراحان ، تولید کنندگان و مجریان به عنوان جامعه آماری تحقیق ، با توجه به مراحل اجرای پروژه بررسی می شود. میدانی انجام شده است که در آن پس از بررسی پیشینه تحقیق ، مجموعه ای از معیارهای موفقیت پروژه در ۵ فاز این تحقیق به روش توصیفی مختلف اجرای پروژه های سازه های فضار کار استخراج گردیده است.سپس به کمک این مجموعه از عوامل پرسشنامه ای تهیه و برای تعیین درصد تائید و میزان اهمیت هر یک از معیارها به طور تصادفی بین جامعه آماری توزیع گردید . نتیجه این مطالعه شناسایی و بررسی مجموعه معیارهای تاثیر گذار در موفقیت پروژهای سازه های فضاکار می باشند که درجه اهمیت هر کدام از این عوامل در مراحل مختلف در چرخه حیات پروژه ها مورد ارزیابی قرار میگیرند ..