سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مژده خجسته – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق خشک وبیابانی
علی اکبر کریمیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
رویا اسماعیلی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق خشک وبیابانی

چکیده:

جنگلها و مراتع جهان یکی از با ارزش ترین منابع می باشد که در چند دهه اخیر بدست عوامل متعددی از جمله عوامل انسانی مورد تخریب قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی سایت های اینترنتی انجام شده است عمده ترین فعالیت های انسانی که به تخریب و کاهش پتانسیل اراضی و بی ثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است معرفی شده اند که عبارتند از: قطع پوشش گیاهی ۴۳ %- بهره برداری بیش از پتانسیل منابع آب و خاک ۲۳ %- چرای مداوم و بیش از ظرفیت ۲۳ %- فعالیت های کشاورزی و کاربرد نهاده ها ۱۰ % و بلاخره فعالیت های معدنی، صنعتی و توسعه شهری که به هر طریق باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی میشود ۱% ؛ درنهایت برای جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل ها و بر اساس عوامل تخریب راهکارهایی پیشنهاد شده است.