سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه وکیلی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

از واکنش نیترات لانتان III با لیگاند بنزن- ۵،۴،۲،۱ -تترا کربوکسیلیک اسید در حضور لیگاند کمکی ۲ ، ۲- بیپیریدین کمپلکس {[C10H10LaN1O15] [C10H10N2].2H2O} تهیه شد. محصول واکنش با طیف سنجیهای FTIR و پراش اشعه x شناسایی شد. ترکیب در سیستم بلوری منوکلینیک با گروه فضایی C2/C ممتبلور میشود. دادههای بلوری برای این ترکیب به صورت زیر است: (فرمول در متن اصلی مقاله).