سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی صبری – شرکت بهاور صنعت سپاهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

ممانعت کننده سرباره به دلیل داشتن وزن مخصوص بیشتر از سرباره وکمتر از مذاب، بین سرباره و مذاب غوطه ور است. در این تحقیق ممانعت کننده سرباره ساخت کشور تایوان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متالوگرافی نوری، آنالیز تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز اسپکتروسکپی انرژی پراکنده جهت تعیین عناصر و فازهای مختلف استفاده شد. همچنین میزان عناصر موجود در نمونه ها توسط روش فلورسانس اشعه ایکس تعیین گردید. در نهایت وزن مخصوص، تخلخل ظاهری و درصد جذب آب نمونه ها مطابق با استاندارد محاسبه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که ممانعت کننده سرباره از مواد اولیه بوکسیت و سیمان نسوز ریخته شده است. همچنین برای رسیدن به وزن مخصوص مناسب ۵۰ درصد ساچمه های فولادی و به منظور تقویت زمینه مکانیکی نسوز، ۲ درصد سوزن های تقویت کننده فولادی در ترکیب این ممانعت کننده به کار رفته است.