سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل ناظمی –
داود هاشم پور –
عباسعلی ناظمی –

چکیده:

کشش عمیق به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای شکل دهی کاربرد فراوانی در صنعت دارد، اما حد کشش در فرایند کشش عمیق معمول نهایتا به ۲٫۲ می رسد ( ۱) که برای ور ق های نازک این مقدار بسیارکمتر می شود و در صورتی که نیاز به حد کشش بالاترباشد باید از فرایند های دیگری برای افزایش حد کشش استفاده کرد.در این تحقیق یک فرایند کشش عمیق جدید مورد بررسی قرار گرفته است که درآن از اصطکاک بین ورق و ورقگیر برای شکل دهیورق استفاده می شود و از این روکشش عمیقاصطکاکینامیده می شود. این کار با استفاده از ورق گیر چند قسمتی که تحت فشار به صورت شعاعی حرکت می کند به همراه یک سمبه انجام می شود. نتایج نشان می دهد که شکست زود هنگام قطعه در پروفیل سرسمبه و در ناحیه لبهکه در روش های پیشین وجود دارد با این روش حذف می شود ودر نتیجه حد کشش افزایش می یابد.به منظور دست یابی به یک دید کلی فرایند با روش اجزاء محدود به کمک نرم افزارABAQUS بطور کامل شبیه سازی شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است.