سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پردیس تفکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کورش اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یشیمی
اکبر شاهسوند – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گوگرد ماده اولیه بسیاری ازصنایع مههم همچون صنایع کشاورزی و تولید اسیدسولفوریک می باشد با توجه به اهمیت فراوان این ماده ازنظر کیفی درصنایع مذکور لازم است تا پارامترهای تاثیر گذار برکیفیت گوگرد تولیدی شناسایی و نسبت به رفع کاستی های موجود اقدام شود حل شدن سولفید هیدروژن درگوگرد مذاب دردماهای بالای فرایند بازیافت گوگرد و تشکیل زنجیره های پلیمری پلی سولفایدها از جمله مواردی است که منجر به کاهش کیفیت گوگرد تولیدی مخصوصا درهنگام دانه بندی شده و افزایش مخاطرات زیست محیطی را به همراه خواهد داشت بنابراین می بایست به شکلی اصولی نسبت به جداسازی گازهای سولفید هیدروژن از گوگرد مذاب بیش از خروج از مخزن ذخیره سازی گوگرد اقدام شود فرایند شل به دلیل ویژگیهای مناسب فرایندی مانند ارزان بودن و عدم نیاز به کاتالیزور ازپرکاربردترین فرایندهای گاززدایی از گوگرد مایع به حساب می اید.