سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی عبدالخانی – امیدیه- باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
حسن کریمی نسب –
زینب صادقی – اراک- گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
عباسعلی چنگلوایی – امیدیه- استادیار گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

بررسی های اخیر نشان دا ده اند که صفحات مبدلهای گرمایی تجاری مشابه با الگوهای چین خوردگی مختلف، در سرعت های بسیار متفاوت تحت شرایط فرآیند مشابه، رسوب گیری شده اند. اینتفاوتها به اثرات توزیع جریان بر سرعت های رسوب گیری در کانال های صفحه، نسبت داده شده اند. در نتیجه، اثرات توزیع جریان بر رسوبگیری، بصورت عددی با استفاده از صفحات مبدلهایگرمایی با و بدون توزیع کننده های جریان، مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف طراحی های مختلف توزیع کننده این بود که به یک توزیع جریان یکنواخت تر در کانال های صفحه ای دست یابیم.شبیه سازیهای جریان برای طراحی های مختلف توزیع کننده و اشکال مختلف صفحه، انجام شده اند. نتایج محاسباتی به خوبی قابل مقایسه بودند