سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
آرش دهبان – دانشجوی کارشناسی ارشد
هدی سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نیازروزافزون به تولید انرژی الکتریکی و همچنین وجود انواع محدودیت ها دراحداث خطوط انتقال برای فواصل طولانی ازجمله دلایل استفاده ازواحدها یتولید پراکنده درعصرحاضر است برپایه این دیدگاه نقش تولیدات پراکنده دربرنامه ریزی توسعه برق اهمیت پیدا می کند چرا که اتصال آنها به شبکه ساده تر است و اندازه آنها کوچک می باشد بنابراین انعطاف نصب آنها بیشتر بوده و نصب آنها درنزدیکی بار امکان پذیر است درحال حاضر سیاست کلی وزارت نیرو تشویق سرمایه گذاران خصوصی برای سرمایه گذاری درزمینه تولیدات پراکنده و فروش توان الکتریک یبه شبکه می باشد و ارزش و اهمیت این بحث برهیچ کس پوشیده نیست میکروتوربین ها از مهمترین انواع تکنولوژیهای تولید پراکنده می باشند که درمناطق شهری می توانند کارایی مناسبی داشته باشند. دراین مقاله با انتخاب یک فیدرنمونه شهری درشهرقزوینو قرار دادن یک میکروتوربین ۱۰۰کیلووات درفیدرمذکور با نرم افزار DigSILENT به مطالعات فنی پخش بار اتصال کوتاه و سیستم حفاظتی پرداخته شده است.