سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر شهریور قوزوللو – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشکده معدن و متالوژی،دان
علی انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشکده معدن و نفت و ژئو فیزیک،دا
مهدی قره باغی – استادیار فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن،دانشکده فنی،دانشگ

چکیده:

دراین پژوهش تغییرات ترکیب سطحی زغال سولفور بالا و پیریت قبل و بعد ازشرایط امواج مافوق صوت با استفاده ازفلورسانس اشعه x مورد بررسی قرارگرفت زغال حاوی سولفور بالا درشش محدوده ابعادی با استفاده از و عدم استفاده از آماده سازی امواج مافوق صوت تحت شناورسازی قرارگرفت مقادیر خاکستر بازدهی و سولفور مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که درشاریط امواج مافوق صوت مقادیر آهن و سولفور درزغال کاهش یافته و همچنین مقادیر عنصر کربن درزغال افزایش می یابد متقابلا دراین شرایط مقادیر آهن و سولفور درپیریت افزایش می یابد این محصول می تواند ناشی از تاثیر تمیز کردن سطح زغال با افزایش هیدروفوبیسیته و افزایش هیدروفیل شدن سطح پیریت باشد.