سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه خرم شاهی – دانشگاه شاهد

چکیده:

در مدارهای CMOS توان ناشی از جریان اتصال کوتاه با شکل جاروب لبه بالا رونده و پایین رونده ارتباط مستقیم دارد. بنابراین در صورتیکه بتوان شکل موجهای ورودی را تیز یا SHARP کرد این جریان کمتر یا حذف خواهد شد. در این تحقیق از مدارهای ماشه اشمیت CMOS برای تیز کردن این سیگنال ها استفاده کرده و با بررسی چند مدار ماشه اشمیت و انتخاب سه مدار که از نظر سرعت و میزان توان مصرفی مناسب تر می باشند به کمک نرم افزار Jadid و Hspice میزان مصرف توان در هر یک از ماشه اشمیت ها و سپس در یک مدار دیجیتال با افزایش زمان های صعود و نزول بررسی نموده و مشخص شده است که توان متوسط مدارهای ماشه اشمیت با افزایش زمان صعود عموما کاهش می یابد و توان متوسط مدار دیجیتال مورد بررسی با افزایش زمان صعود افزایش می یابد. سپس با افزودن مدار هر یک ماشه اشمیت ها به ورودی مدار دیجیتال میزان توان مصرفی کل این مدار محاسبه و بهترین مدار ماشه اشمیت از نظر میزان توان مصرفی انتخاب شده است.