سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی پورهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمهای کامپیوتری،

چکیده:

به طور گستردهWSN در بسیاری از زمینهها و چشم اندازها و در تعداد زیادی از تحقیقات انجام گرفته، در تمامی نقاط جهان استفاده شده و توجه ویژهای به این مبحث مهم شده است. با این حال، با توجه به گسترش نیازمندیهای محیطی و شرایط آنها،بیشتر مکانیزمها در شبکههای بیسیم سنتی استفاده شدهاند، زیرا که اعمال مستقیم آنها در شبکههای حسگر بیسیم بسیار مشکل میباشد. بنابراین، توجه بسیاری به طراحی یک شبکهی حسگر بیسم مخصوص شده است. این مقاله، پروتکلهای مسیریابی شبکه-های حسگر بیسیم را معرفی نموده و سپس امنیت مسیریابی در این شبکهها توصیف خواهد شد. علاوه بر این، این مقاله یک تحقیق عمیق بر رویSPIN انجام داده است. در نهایت، از طریق آنالیز با شبیهسازNS 2ثابت مینماییم که پروتکلSPIN در ارزیابی کارایی امنیت و محرمانگی، بسیار با ارزش و مؤثر میباشد.