سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدکاظم کشورشاهی –
مژگان وفائیان –

چکیده:

بهوضوح روشن است که چابکی درزنجیره تامین یک کارخانه سازنده را قادرخواهد ساخت تا به سطح بالاتری از چابکی سراسری درسازمان دستیابد چابکی زنجیره تامین یک سازمان را قادر خواهد ساخت تا نسبت به آشفتگی بازار و سایر موارد عدم اطمینان به گونه ای موثر و به سرعت واکنش نشان دهد و درنتیجه به سازمان اجازه خواهد داد تا موقعیت و جایگاه رقابتی ویژه وب رتری را کسب نماید دراین راستا مدلها و روشهایی ارایه شده است که نگارندگان این مقاله ضمن بررسی این مدلها به سنجش آن بوسیله یکسری معیار که درجهت یک تئوری و مدل مناسب ارایه شده است می پردازند این مدلها و معیارها بوسیله تکنیک تصمیم گیری TOPSIS FUZZY مورد مقایسه قرار میگیرند.