سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودابادی – گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مهدیه یزدی – دانشگاه پیام نوریزد

چکیده:

تولید سیمان بعنوان محصول پایه و شاخص توسعه و رشد زیربنایی هرکشور امروزه درزندگی بشری کاربرد مهمی دارد اما متاسفانه مراحل تولید آن به نحوی است که آلودگی فراوانی تولید می کند این تحقیق با انجام مطالعات میدانی درمحدوده کارخانه سیمان نی ریز و انجام نمونه برداری با استفاده ازدستگاه LAND LAN COM III ازخروجی الکتروفیلتر اصلی کارخانه درسال ۱۳۹۰ اقدام به اندازه گیری غلظت آلاینده های شاخص هوا و مقایسه آن با استانداردها نموده است بررسی ها نشان میدهد گردوغبار ناشی ازفرایند آسیاب کردن مواد اولیه گازهای متصاعد شده نظیر SOx NOx که ازاحتراق سوختهای مورد نیاز نظیر نفت و زغال سنگ برای مشعل کوره حاصل می شود و عناصرسنگین موجود درمواد آهکی و رسی و همچنین سوختهای کوره که درگازهای کوره ازاد میشوند برخی از عواملی هستند که سبب ایجاد آلودگی دراین کارخانه میگردند باتوجه به نمونه برداری انجام شده میزان ذرات معلق ناشی ازکارخانه کمتر بالاتر از حد استاندارد بوده و مابقی پارامترهای اندازه گیری شده درحد استاندارد و دربعضی ازموارد کمتر ا زحد استاندارد گزارش گردیده است.