سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین ساداتی بالادهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان
میترا محمودی میمند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

درهنگام طراحی یک راه و متعلقات آن استفاده از حفاظت کننده های مناسب می تواند اثر مطلوب روی رفتار و عملکرد استفاده کنندگان داشته باشد بنابراین با درنظر گرفتن یک محدوده عاری از خطر جهت هدایت و حفاظت وسایل نقلیه منحرف شده از راه امری حیاتی و ضروریست درعین حال با توجه به اینکه درصد بسیاری از سوانح رانندگی درارتباط با خطای انسانی است جانمایی و نصب مناسب و بدون نقص حفاظت کننده ها می تواند پیامدهای نامطلوب اشتباهات رانندگی را به حداقل برسانند. دراین تحقیق بررسی و ساماندگی مکانهای فاقد و یا نیازمند به نصب درست حفاظت کننده ها و روشهای ایمن سازی مناسب آن از طریق مطالعه میدانی ارایه گردیده است مطالعه موردی محور هراز آمل تهران انتخاب گردید.