سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا هادی – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت- تهران –
مسعود فرونچی – استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت- تهران – ایران

چکیده:

از نانوذراتFe3O 4تولید شده به روش هیدرولیز و پلی وینیلیدن فلورایدPVDFنانوکامپوزیت مغناطیسی تهیه شد. واکنش نمک های فروس و فریک کلرید با هیدروکسید پتاسیم در محیط آبی ذرات مگنتیتی با توزیه اندازه باریک و خاصیت مغناطیسی بالا ایجاد کرد که با استفاده از این نانوذرات در ماتریسPVDF به نانوکامپوزیت مغناطیسی تهیه شد. نتایج میکروسکوپ الکترونیSEM نشان داد که نانوکامپوزیتهای مغناطیسیPVDF ساختار متخلخلی دارد که نانوذراتFe3O4بخوبی درون حفره های ماتریس پلیمری قرار گرفتند. حضور مواد مغناطیسی کریستالی درون ماتریس پلیمری بوسیله پراش اشعه ایکسXRD اثبات شد. برای تحلیل ساختار شیمیایی نانوکامپوزیت و پیوندهای سطحی از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFTIRاستفاده شد. ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیتها بوسیله مغناطومترنمونه مرتعشVSM تخمین زده شد.