سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس- ایران
حسین مددی کجابادی – دانشگاه صنعتی سهند-تبریز – ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی و ساخت سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه تکفاز با در نظر گرفتن الگوریتم جدیدی برایMPPTپرداخته م یشود. سیستم مذکور شامل مدول ر تکفاز خورشیدی w 80 اینورتر تکفاز IGBT-Base ،، میکروکنترلر DSP-TMS320LF2407Aو مدارات واسط میباشد.الگوریتمIPCارائه شده در این مقاله جهتMPPTترکیبی از روش هایCV و P&Oمی باشد که دارای مزایایی چون سادگی اجرا، عدم نوسان در نقطه ماکزیمم توان و ردیابیمناسب و سرعت خوب می باشد. با توجه به مزایای سیستم یک طبقه، از این سیستم جهت کسب حداکثر توان استفاده شده است. همچنین جهت تزریق جریان سینوسی به شبکه ازروش کنترل جریان هیسترزیس استفاده شده ا ست . نتایج ، عملی نشان می دهد که با اجرای الگوریتمIPCحداکثر تواناز مدول استحصال شده و به شبکه تزریق می شود و سیستم در نقطه ماکزیمم توان بهر هبرداری م یشود. همچنین در هنگام تغییر شرایط سیستم نقطه عملکرد را به نقطه ماکزیمم توان انتقال داده و حداکثر توان از مدول استحصال می نماید .این الگوریتم علاوه بر رفع معایب الگوریتم P&O درمقایسهبا دیگر الگوریتم ها ساده ترمی باشد. سیستم دارای پاسخ وسرعت خوبی می باشد که به علت استفاده از میکروکنترلرDSPبا سرعت بالا م یباشد. سیستم ساخته شده نسبت به سیستمهای بدون در نظر گرفتنMPPTدارای راندمان بالاتری بوده و در نیروگا ههای فتوولتائیک متصل به شبکه وهمچنین بارهای جدا از شبکه و مناطق دور از شبکه سراسری برق قابل استفاده میباشد.