سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی رضایی – کارشناسی مهندسی ایمنی و حفاظت فنی
هاشم ستاره – دکتری مدیریت محیط زیست
مهوش کریمی – کارشناسی مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

چکیده:

حادثه یکی از عوامل مهم در نابودی پتانسیل های بالقوه موجود در صنایع است. بدون شک اولین گام در راستای کنترل حوادث، آنالیز آنها به منظور شناسایی علل ریشه ای می باشد. ریشه یابی حادثه به جهت ارتقای سیستم ایمنی و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه از اصول برنامه های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است. باتوجه به اینکه یکی ازمهترین وشایع ترین حوادث در صنایع نفت وگاز ،آتش سوزی می باشد، این الزام به وجودمی آید که تحلیل و بررسی دقیقی از این امر در صنایع مذکور داشته باشیم. روشTripod- beta یکی از روش های ریشه یابی حوادث است که به جهت نگرش خاص به عنصر خطای انسانی به طور وسیع در صنایع نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش توسطنرم افزارهایی از جملهInvestigator3قابل اجرا است که باهدف جلوگیری از وقوع حوادث مشابه انجام شده و بر پایه ی آموزش از حوادث قبلی استوارمی باشد. موضوع اصلی این پژوهش استفاده از این روش برای تحلیل و بررسی علل وقوع حادثه ی آتش سوزی چاه شماره ۲۴ نفتشهر- که در خردادماه ۸۹ به وقوع پیوست- می باشد. تحلیل های انجام گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که این روش، یک تکنیک ساده و مناسب برای بررسی علل ریشه ای حوادث می باشد.