سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی کمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت،
جمشید مقدسی – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

از آن جا که بیشتر مخازن کشور ایران در نیمه دوم عمر خود بسر می برند و هر چه از عمر مخزن می گذرد برداشت از آن دشوارترمی شود صیانت از مخازن نفتی بمنظور افزایش طول عمر آنها، همواره از دغدغه های صنعت نفت کشور بشمار می رود. سالانه مبالغزیادی صرف بودجه های تحقیقاتی در جهان بر روی روشهای از دیاد برداشت از مخازن نفتی می شود که ایران نیز از این حیث مستشنینبوده و دارندگان این ذخایر می کوشند تا با بکارگیری روشهای مختلف با هزینه کم ولی با کارایی بالاتر از منابع خود بهره جویند. زمانی که انرژی اولیه مخزن در حال تخلیه شدن است، حفظ فشار مخزن برای افزایش تولید و به حداکثر رساندن بازیافت نهایی نفت یک امرضروری است. لذا برای دستیابی به چنین هدفی از روشهای بهبود برداشت نفت استفاده میکنند . در این مقاله به بیان انواع روشهای ازدیاد برداشت پرداخته شده است. مقایسه ای آماری بین روشها با توجه به خصوصیات آنها صورت گرفته است. بیان انجام آزمایشات متفاوت جهت مشخص کردن بهترین روش از جمله آزمایشهای دوموره ، تخلیه نفت با روش گرانروی و فشار موئینگی توسط انستیتو نفتفرانسه و آزمایش سروش و سعیدی ذکر شده اند و در نهایت سناریوی روش تزریق دی اکسید کربن مورد ارزیابی قرار گرفته است که بیانگر انحلال دی اکسید کربن در نفت بوده که با افزایش حجم و اشباعیت فاز نفت باعث کاهش گرانروی گردیده و نیروی رانش گاز محلول در نفت را افزایشمی دهد