سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سروش عافیتی مهرورز – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات همدان
آیت الله عافیتی مهرورز – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
حسین مرادی مخلص – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

سوادآموزی جمعی در قرن اطلاعات دستخوش تغییراتی نهادین شده و همه افراد در سراسر زندگی خود را به یادگیری مشغولند و یا بطریقی در فعالیت های یادگیری درگیرهستند بدیهی است که هرقدر برتعداد داوطلبان تحصیل افزوده می گردد خواه ناخواه از کیفیت تدریس و تعلیم نیز کاسته می شود از طرف دیگر به علت عدم توجه به خصوصیات فردی و ذوقی فراگیران بسیاری از آنها از تعقیب برنامه نامنظم باز می مانند و به دلیل عدم موفقیت در درس و امتحان آموزش را رها کرده و به افرادی بیسواد تبدیل می گردند بحران آموزشی جنبه های دیگری نیز دارد که میتواند مورد تحلیل قرار گیرد همانند فقدان اداره و تشکیلات صحیح برای بکارگرفتن منابع و استفاده از روشهای کهنه و قدیمی برای آموزش و تعلیم اما همانگونه که گسترش فناوریهای نوین موجب تهدیداتی برای آموزش بوده است فرصت هایی بی شمار را نیز برای آن فراهم آورده است امروزه آموزش مبتنی برموبایل به عنوان جدیدترین و با نفوذترین راه آموزش شناخته شده است ولی متاسفانه در کشور ایران همواره به دلیل عدم دسترسی به زیرساختهای کافی بکارگیری تکنولوژی های نوین با روندی فرسایشی مواجه می گردد.