سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد وعضوهیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست – دانشگاه
مریم پازکی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران
ملیحه فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست – دانشگاه ته
رضا سمیعی فر – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران

چکیده:

منابع اصلی زیست توده شامل زائدات کشاورزی، فضولات دامی، پسماندهای شهری و فاضلاب ها می باشد. قبل از آنکه هر ماده زیست توده برای تأمین انرژی مورد استفاده قرار گیرد، باید پردازش شود. برای تبدیل این مواد به منابع تجاری، انرژی لازم است تا فرآیندهای تبدیل روی آنها انجام گیرد. فرآیند تبدیل م یتواند شکل مناسبتری از سوخت (جامد، مایع و گاز) را برای مصرف نهایی ایجاد نماید. فن آوریهای مختلفی برای این تبدیل وجود دارد که یکی از کاربردی ترین این روشها، فن آوری هضم بیهوازی م یباشد. استفاده از زیست توده بعنوان یک منبع انرژی نه تنها دلایل اقتصادی (جائیکه سوخت به آسانی و با قیمت ارزان در دسترس است)، بلکه بدلایل توسعه اقتصادی و زیست محیطی نیز جذاب م یباشد. سیستم هایی که زیست توده را به انرژی قابل مصرف تبدیل م یکنند، می توانند در ظرفیت های کوچک بصورت کارآیی عمل نمایند. با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی ، یک مسئله جدی که در اینجا وجود دارد، موضوع زیاده روی در مصرف و کمبود تولید زیست توده بمنظور انرژی در چند کشور پیشرفته جهان است. در سال ۱۹۸۷ تقریباً ۱۳ تا ۱۴ درصد از انرژی اولیه جهان از طریق زیست توده تأمین می گردید. درصد سهم مذکور در چند کشور منفرد، حتی از این هم بالاتر است. کشور نپال بیش از ۹۵ درصد، کنیا ۷۵ درصد، هند ۵۰ درصد، چین ۲۲ درصد، برزیل ۲۵ درصد، مصر و مراکش ۲۰ درصد از کل انرژی خود را از منابع زیست توده تامین می کنند. هدف از ارائه این مقاله بررسی منابع زیست توده برای تولید انرژی و در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی و همچنین ارزیابی و انتخاب منابع زیست توده و میزان استحصال انرژی از منابع مختلف می باشد.