سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جعفری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهرداد محلوجی –

چکیده:

دراین ازمایش دو لاین امیدبخش جو بدون پوشینهURH-83-7 16 URH-83 همراه لاین URH-81-12 بهعنوان شاهد طی سال زراعی ۸۸-۸۷ درمزرعه ای ازمزارع کشاورزان شهرستان شاهین شهر و میمه درکرتهایی به مساحت حدود ۲۵۰۰ مترمربع کشت و مورد مقایسه قرارگرفتند ازمایش درقالب طرح های تحقیقی ترویجی انجام و عملیات تهیه زمین کاشت و داشت براساس توصیه های فننی وترویجی صورت پذیرفت جهت بررسی اجزا عملکرد تعداد سه نمونه یک مترمربعی ازسطح هرکرت بصورت تصادفی برداشت و بیوماس تعدادسنبله درمترمربع تعداددانه درسنبله و وزن هزاردانه تعیین گردید تولید دانه کل هریک ازکرتها مبنای محاسبه عملکرد دانه قرارگرفت نتایج نشان داد که لاین URH-83-7 بالاترین عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت درمیان لاینهای مورد بررسی را داشت دربین اجرای عملکرد تاثیر تعدادسنبله درواحد سطح و وزن هزاردانه برعملکرد دانه بیشتر از اثرتعداددانه درسنبله برآن بود.