سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی فشارکی – دانشجوی کارشناسی عمران موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
سیدسینا میرمغفرتی – دانشجویکارشناسی معماری

چکیده:

ما درکشوری زندگی می کنیم که درحدود سه چهارم مناطق آن درمحدوده گرم و خشک نزدیک به ۱٫۳ مساحت آن کاملا کویری است وجودصدها محوطه باستانی دریزد کرمان کاشان نطنز و … موید آن است که انسانها در طول تاریخ با توجه به قدمت حضورشان همه این مناطق را زیرپا گذاشته و با مشاهده اندک پتانسیل زیست انسانی با توجه به تکنیک دردسترس بنیان زندگی اجتماعی را بنانهاده اند شرایط آب هوایی درکویر دشوار است اما با طراحی های همساز با اقلیم دراین مناطق گذشتگاه برشرایط دشوار آن فایق آمده و زندگیدراین مناطق را آسان نموده اند درحال حاضر طراحی های نامناسب بدون درنظر گرفتن شرایط اقلیمی دربعضی نقاط موجب شده تا مردم با این تصور که زندگیدراین مناطق بسیار دشوار است حاشیه کویرها را ترک کرده و به نماطق با شرایط آب وهوایی مناسب تر کوچ کنند و در دسته دیگر از این مناطق که برای سکونت دایم مناسبنمی باشد ولی دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است درنظر نگرفتن امکانات و تسهیلات لازم برای گردشگران موجب شده که این بخش عظیم از سرمایه ملی به دست فراموشی سپرده شود.