سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ام البنین یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هادی ابراهیم خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مسئله زمان بندی تولید کارگاهی یک مسئله مشهورازمسائل بهینه سازی ترکیبی است که دارای محدودیت هایی است که پردازش آنها برای مسائل با ابعاد بزرگ درزمان معقول امکان پذیرنمی باشد به همین دلیل جز مسائل با محدودیت غیرچندجمله ای بشمار میرود دراین مقاله برای اولین بار الگوریتم کرم شب تاب برایحل این مساله توسعه داده شده نتایج حاصل ازحل مساله با این روش و الگوریتم گروه ذرات با داده های استانداردی که از ادبیات مساله گرفته شده مقایسه میشود دراین الگوریتم هرشب تابی که درواقع یک جواب شدنی تابع هدف است براساس یک سری ازتوالی شدنی عملیات کارها نشان داده می شود مطابق محدودیت های مساله عملیاتهای هرکاربراساس اولویت انجام عملیاتها به ماشین ها تخصیص داده میشود و مساله با هدف مینیمم کردن ماکزیمم زمان اتمام کارها حل شده و یک توالی مشخص برای جواب بدست آمده پیشنهاد می گردد.