سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید احسان حسینی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده نساجی،یزد
بهاره سادات زنجیرچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده نساجی،یزد
ایمان مه پیکر مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشکده نساجی،اراک

چکیده:

توانایی بافندگی نخ به معنی سهولت یادشواری در بافتن نخ است با توجه به کارکرد ماشین بافندگی قابلیت بافتن به ویژگی اصطکاکی نخ بستگی دارد یکی از مشکلات عمده در تولید پارچه حلقوی عیوب و مشکلات مربوط به تولید پارچه می باشد بنابراین اکثر عیوب نخ تا زمانی که واقعا بافته نشود نمی توان پیدا کرد. برهمین اساس لزوم بررسی توانمندی بافت برای نخها و دستگاههای متفاوت بسیار حائز اهمیت می باشد. علاوه براین عوامل روغنکاری توسط سازندگان ایجاد وضعیت جلاکاری با پردازشگرهای جلاکاری و تنظیم وضعیت بافندگی توسط بافندگان تنها به تجربیات گروههای کاری بستگی داشته است برای حل این مشکلات در این مقاله به بررسی رابطه بین ویژگی نخ و قابلیت یافتن و تعاریف مربوطه به توانمندی بافت بررسی رانش نخه و مسیر هدایت نخ بررسی اصطکاک نخ با نخ و نخ با سوزن پرداخته می شود.