سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیره حسینی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک
مجتبی معمارزاده – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک
علیرضا عرب امیری – دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکارروحانی –

چکیده:

منظور پیجویی و اکتشاف ذخایر آهن در منطقه میامی، دادههای مغناطیس برداشت شده از این منطقه مورد پردازش و تفسیرقرار گرفت. در ابتدا بر اساس نقشههای مغناطیس هوایی و بررسیهای زمین شناسی و با توجه به اینکه منطقه مورد نظر در بخشی بامغناطیس نسبتا بالا واقع شده، برداشت مغناطیس زمینی برای انجام مطالعات تفضیلی صورت گرفت. در این راستا با اعمال فیلترهای گوناگون همچون برگردان به قطب، مشتق قائم اول، گسترش رو به بالا و سیگنال تحلیلی روی دادههای مغناطیس، تودهها یا بی- هنجاریهای مغناطیسی مشاهده شده در منطقه شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و تودههای سطحی، نیمه عمیق و عمیق از یکدیگر تفکیک شدند