سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلام اله محمدی ایلار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
مرتضی الماسی – استاد گروه مهندسی مکانیزاسیون و مکانیک ماشین آلات کشاورزی دانشگاه آ
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت جهان و محدودیت انرژی در اینده دسترسی به انرژی به مقدار کافی از بسیاری جهات مشکلتر خواهد بود با توجه به نیاز روزافزون انرژی در جهان امروز قیمت بالا و محدودیت منابع انرژی امروزه مقوله انرژیدر تمام زیرساخت های اقتصادی اعم از صنعت خدمات و کشاورزی به یکی از مهمترین مباحث فراروی محققان و اندیشمندان تبدیل شده است ارزیابی بیلان انرژی و محاسبه ی راندمان انرژی و تعیین و تشخیص انواع و اندازه های انرژی مصرفی می تواند یک روش علمی برا یاندازه گیری میزان ثبات و پایداری تولید در یک اکوسیستم زراعی تلقی گردد. شهرستان اردبیل از جمله مهمترین مناطق تولید کننده سیب زمینی درکشور محسوب می شود. برای ارزیابی بیلان انرژی در مزارع شهرستان اردبیل با تاکید بر سیستم نیمه مکانیزه به لحاظ غالببودن با تهیه پرسشنامه از ۲۰۰ روستا شهرستان اردبیل براورد گردیده داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها با استفاده از فرمولها و ضرایب ویژه ای به مقادیر معادل انرژی مصرفی و تولید تبدیل و سپس راندمان انرژی محاسبه گردید.