سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

انور خسروی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

بخش کشاورزی استان کردستان در میان بخش ای اقتصادی استان به لحاظ تولید و اشنغال اهمیت ویژه ای دارد بطوریکه بعد از بخش خدمات در رتبه دوم قرار دارد. شرایط جغرافیایی و اقلیمی و وجود پتانسیل های آبی فراوان ایجاد کننده مزیت نسبی بالقوه تولید محصولات کشاورزی در استان کردستان است. اما برای موفقیت در عرصه بین الملل لازم است که اولویت بندی محصولات رقابت پذیرتر تعیین تا تخصیص منابع استان به سمت این محصولات سوق داده شوند. بدین منظور در این مقاله سعی شده است که میزان رقابت پذیری و مزیت مسبی ۱۲ محصول زراعی منخب استان با در نظر گرفتن هزینه های فرصت تولید مشخص گردد. از این رو در ابتدا شاخص هزینه منابع داخلی ارایه و سپس مزیت نسبی و قدرت رقابت محصولات مورد نظر تعیین شده است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص هزینه منابع داخلی حاکی است از میان دوازده محصول زراعی منخب مورد مطالعه شش محصول گندم ابی ، جو آبی ، عدس آبی ، آفتابگردان آبی ، سیب زمینی آبی و گوجه فرنگی آبی هزینه منابع داخلی کمتر از یک داشته اند و از مزیت نسبی در تولید برخوردار می باشند اما شش محصول گندم دیم ، جو دیم ، نخود آبی ، نخود دیم ، عدس دیم و پیاز ابی از هزینه منابع داخلی بیشتر از واحد برخودار بوده و با عدم مزیت نسبی در تولید مواجه بوده اند.