سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

برای پایداری لرزه ای شیروانیها روشهای متفاوتی توسط محققین ارائه شده است که روش شبه استاتیکی یکی از کاربردی ترین آنها می باش د .در این روش پارامتر مهم در محاسبه ضریب اطمینان لرزه ای، ضریب زلزله است که با تغییر آن میزان نیروی افقی زلزله تغییر وبه تبع آن ضریب اطمینان و هندسه سطح لغزش تغییر مییابد .در این مقاله در مورد روشهای مختلف اعمال نیروی زلزله و پارامترهای موثر برضریب زلزله شبه استاتیکی بررسی صورت میگیرد و برای تعیین آن ضریب با توجه به برنامه کامپیوتری تهیه شده در این مقاله روش پیشنهادی ارائه میشود.