سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسام لطیفی – کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک
محمود قضاوی – دکتری عمران ژئوتکنیک

چکیده:

معمولا انجام آزمایش نفوذ استاندارد به کرات و آزمایش بارگذاری صفحه ای به ندرت صورت میگیرد سوال در اینجا این است که با توجه به موارد عملی و آزمایش شده از بین روابط همبستگی متعدد ارایه شده برای Es,Nspt کدامیک بهینه تر می باشند برای نیل به این هدف از تئوری الاستیسیته کمک میگیریم گراف تست PLTمی تواند نشستی را که تقریبا معادل نشست آنی است بدست دهد و براساس محاسبات برگشتی فرمول نشست آنی Es بدست خواهد آمد این Es به مقادیر واقعی نزدیکتر است و آن را مبنا قرار داده و با NSPT مربوط به همان نقطه قیاس می کنیم تا به روابط همبستگی جدیدی از این دو پارامتر دست یابیم برای تعیین رابطه بهینه ازاین همبستگیهای جدید و پارامتر میانگین مربع باقیمانده ه خواهد شد.