سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آستیاژ خرمشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،
نقدعلی چوپانی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

تحقیق پیش روی، به بررسی عددی و آزمایشگاهی خصوصیات شکست در مد مرکب برای کامپوزیت لایهای فایبرگلاس میپردازد. آزمایشهای شکست با استفاده از قید آرکان انجام گردید که قابلیت بررسی خصوصیات شکست را در طیف وسیعی از بارگذاریهای مرکب دارا میباشد. نمونههای کامپوزیتی با استفاده از چسبی با عملکرد بالا و با رعایت استانداردهای مربوط به صفحات فولادی متصل، و پس از کسب استحکام لازم جهت انجام آزمایشات شکست به o فیکسچر فوق متصل میگردند. با تغییر زوایای بارگذاری از ۰ تاo90 ، بهمحدودهای از نیروهای بحرانی شکست این ماده میرسیم که جهت تعیین چقرمگی شکست بحرانی این ماده استفاده میشوند. مدل سازی فیکسچر فوق با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام گشته، و با استفاده از روش کانتور انتگرال، ضرایب تصحیح هندسی مربوط به کامپوزیت مذبور استخراج گردیده است. با اعمال نیروهای به دست آمده از آزمایش و ضرایب تصحیح هندسی در روابط مربوط، سختی شکست بین لایهای برای ماده فوق تعیین، و با استفاده از نتایج عددی مقادیر آهنگ انرژی آزاد شده و فاکتور شدت تنش با تغیرهندسه ترک و شرایط بار اعمالی، مورد بررسی قرار گرفته است