سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این طرح به منظوربررسی امکان تکثیرماهی گورامی کوتوله درآکواریوم اجرا شد درتاریخ ۸۹/۳/۱۲ تعداد۸عدد مولد ماهی گورامی خریداری و به کارگاه تکثیر حمل گردید ماهیهای مولد دردو آکواریوم به تعداد مساوی ذخیره شدند برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب شامل دمای آب ۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد سختی ۱۹-۵ DH,6-8=PH درهررزو دردو نوبت اندازهگیری و تاآخر مرحله تکثیر ثابت نگهداشته شدند. ازهرجفت مولد ماهی به طور میانگین ۲۰۰۰-۱۶۰۰ تخم تولید گردید که پس از۸ روز به طور میانگین تعداد۱۹۰۰-۱۶۲۰ لارو ماهی به دست آ مد درصد بازماندگی ازمرحله تم تا لارو ۸ روزه ۹۴/۳۴تا۹۷/۹۶ درصد محاسبه گردید