سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مردوارمستعلی بیگلو – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
نصیر مهران بد – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

جاذب های صنعتی کاربرد وسیعی درصنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز مثل نم زدایی ترانسهای رکتیفایر صنایع غذایی بهداشت و محیط زیست دارند از جاذبها به عنوان خشک کن کاتالیست یا محافظ کاتالیست استفاده می شود و بعضی دیگر برای جداسازی گازها خالص سازی مایعات مثل حذف ترکیبات خطرناک از آبهای آلوده و کنترل آلودگی و … استفاده می شودبررسی ایزوترم جذب سطحی اطلاعات مفید و مهمی درمورد انرژی فعل و انفعال آب با نمونه های جاذب را دردستر قرارمیدهد درکار ما تعیین ایزوترم های تعادلی جذب سطحی بخار آب برروی جاذب های مورد مطالعه دردودمای ۳۰۳و۳۲۳ درجه کلوین به روش اندازه یگری وزن یو بطور ناپیوسته انجام شده است دراین کار پس از طراحی و نصب یک دستگاه آزمایشگاهی که بصورت ناپیوسته کار می کند انرژی آزاد گیبس و پتانسیل جذب سطحی بخار آب برای سیلیکاژل نوع A,B اکتیو آلومینا و کربن اکتیو با استفاده ازروابط مربوطه تعیین و تاثیر افزایش دمای جذب درانرژی ازاد گیبس و پتانسیل جذب مورد بررسی قرارگرفته است.