سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

مصرف انرژی و استفاده صحیح از نهاد ههای کشاورزی تأثیر زیادی بر اقتصاد و حفظ محیط زیست کشورها همچون کاهش آلودگی آ بها و گرم شدن کره زمین دارد. از جمله راه توسعه پایدار، بررسی و محاسبه انرژی در سیستم های تولید است. یکی از منابع اصلی مصرف انرژی در تولید اکثر محصولات کشاورزی انرژی لازم برای آبیاری می باشد. در این پژوهش که در سال زراعی ۱۳۸۸ در شهرستان ساوجبلاغ انجام شد به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی آبیاری برای کشت گندم پرداخته شد. در این تحقیق به وسیله نمونه گیری کاملاً تصادفی و مصاحبه با کشاورزان و نیز اندازه گیری دبی پم پهای آب نمون ههای مورد بررسی به صورت عملی، میزان انرژی مصرفی آبیاری تعیین گردید. نتایج بررس یها نشان داد، کل انرژی مصرفی آبیاری برای تولید گندم ۲۲۰۵۳ مگاژول بر هکتار می باشد. اصلاح روش های آبیاری و نیز استفاده از پمپ های با بازدهی بالاتر / آبی در این شهرستان، ۲۱می تواند نسبت به بهبود انرژی مصرفی آبیاری در منطقه ساوجبلاغ مؤثر باشد.