سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن عاقل – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی
آرش دوراندیش – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم توسعه بخش کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی است . با توجه به اهمیت تخصیص منابع محدود تولید ( زمین ، آب، نیروی کار و… ) در بین فعالیتهای گو ناگون زراعی و یا به عبارتی لزوم جلو گیری از اتلاف منابع و کاهش در آمد زارعین، اتخاذ سیاستهای مبتنی بر الگوی کشت، همراه با اولویت بندی اهداف واحد کشاورزی ضرورت می‌یابد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی آبی مزرعه نمونه شرکت سهامی زراعی خضری ( واقع در شهر خضری در ۳۲۰ کیلومتری جنوب استان خراسان رضوی و ۱۶۰ کیلومتری شمال بیرجند) با استفاده از برنامه ریزی خطی (LP) می باشد. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد امکانات بالقوه و بالفعل برای بهبود دسترسی به اهداف مدیریت بخش کشاورزی در مزرعه مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه مقادیر بهینه الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی شامل جو (ha158.4)، گندم (ha1500)، یونجه (ha 36.66)، چغندر قند (ha 313.05)، ذرت (ha 102.36) و پیشنهاد جدید مدل ((کلزا (ha650) و خربزه (ha 10)) می‌توانند به طور متوسط در آمد ناخالص مزرعه را به ازاء هر هکتار تا مبلغ ۶۰۷۹۶۰۹ ریال افزایش دهد.