سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مردوارمستعلی بیگلو – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
نصیر مهران بد – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

مقدارگرمای جذب و تغییرات آن با پوشش سطح اطلاعات مفیدی درباره ماهیت سطح جاذب و فازجذب شده میسر می سازد دراین مقاله پس ازتعیین ایزوترمهای جذب سطحی بخار آب توسط سیلیکاژل دریک فرایند ازمایشگاهی که بوسیله روش اندازه گیری وزنی و بصوریت ناپیوسته انجام می شود مقدار بخار آب جذب شده اندازه گیری شده و سپس تغییرات آنتالپی کل بوسیله معادله کلازیوس – کلاپیرون بدست می آید تغییرات آنتالپی و آنتروپی کل برحسب مقدار آب جذب شده بررسی و تجزیه و تحلیل شده و نتایج مشخص می کند که آنتالپی و آنتروپی درشروع جذب ابتدا افزایش می یابد و سپس درمقدار آب جذب شده برابر w=65.0 که برابر با مقدار رطوبت تک لایه ای است به ماکزیمم می رسد و سپس کاهش یافته و بصورت جانبی به سمت مقدار نهایی خود میل می کند.