سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق عظیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
حیدر نجفی رستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشدسیستم های تکنولوژی اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
حمید بنی اسدی – دانشجوی دکتری مهندسی مخازن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نقشه دانش یکی ازابزارهای اصلی مطالعات علم سنجی می باشد که ترسیم آن علاوه برکمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام علمی منجر به احصای ساختارکلی دانش سنجش عملکرد تحقیقاتی ترسیم روابط میان حوزه های مختلف دانش و سنجش وضعیت تولید علم درآن شاخه میشود اسفالتین یکی ازاجزای نفت خام است که وجود آن اثار و مشکلات عدیده ای را درحین عملیات استخراج و انتقال و نگهداری و سرانجام تصفیه و بهره برداری به همراه دارد بنابراین شناخت و سیاست گذاری مناسب علمی آن کمک شایانی به مدیریت فرایندها و مشکلات بوجود آمده ی ناشی ازآن خواهد نمود دراین کار با نگاهی میان رشته ای و بااستفاده ازروش استنادی و تحلیل نرم افزاری برروی داده های پایگاه Scopusنقش دانش مطالعات اسفالتین ترسیم شده است باترسیم نقشه دانش حوزه های فعالیت مورد تمرکز درایران و دنیا احصا و بایکدیگر مقایسه شده همچنین ارتباطات علمی میان کشورهای دنیا درزمینه ی مطالعات ترسیم و مبتنی برآن راهکارهایی برای سیاست گذاری دراین شاخه علمی ارایه شده است