سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صلاح الدین نام نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمکانیک
نصرت الله صلح جویی – دانشگاه آزاد نجف آباد عضو هیئت علمی
حسین مناجاتی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف اباد

چکیده:

رشدترک خستگی دراتصالات لوله ای جوشی اورلپ تابع عوامل مختلفی است که از بین عوامل متعدد که دررشد ترک خستگی اثردارند عوامل هندسی دارای اهمیت بیشتری میباشند و باید درطراحی خستگی مورد توجه قرارگیرند این مقاله به تحلیل و بررسی پارامترهای هندسی موثر برخستگی اتصالات لوله ای جوشی اورلپ دربوم دراگلاین dragline) با استفاده از روش المان محدود می پردازد با توجه به نتایج تحلیل پارامترهای هندسی بهینه جهت بهبود عمرخستگی سازه ارایه میگردد.