سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا نشری – کارشناسی ارشد کارآفرینی
علی کفایی محمد نژاد – کارشناسی ارشد کارآفرینی
چنور امین پور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک راهکار برای کاهش مسائل اجتماعی می باشد. بر این اساس یک طرح تحقیق آمیخته طراحی شد بدین صورت که ابتدا در قالب بخش کیفی و برای شناسایی آسیبهای اجتماعی و عوامل موثر بر کاهش و افزایش آنها مصاحبه هایی انجام گرفت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی گردید و در بین کارآفرینان اجتماعی، کارشناسان و افراد درگیر با مسائل اجتماعی توزیع گردید و داده های جمع آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق فقر ، اعتیاد، خرید و فورش مواد مخدر، تکدی، طلاق، خانواده های بی سرپرست، کودکان کار، کودکان خیابان، کارتن خوابی و نزاع به عنوان آسیب اجتماعی مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در ایجاد یا افزایش این آسیب های اجتماعی، عوامل مختلفی شناسایی شد که در دو طبقه کلی ضعف نهادی و قانونی و عامل محیطی و اجتماعی دسته بندی شدند و مورد تایید قرار گرفتند. اقدامات موثر در کاهش آسیبهای اجتماعی نیز در پنج سیاستی، نهادی و قانونی، آموزش و اطلاع رسانی، تسهیلات کسب و کار، شبکه ها، NGO ها، انجمن ها و صندوق ها طبقه بندی شده و مورد تایید قرار گرفتند. نبود دسترسی به منابع مالی، نداشتن فضای کسب و کار، نداشتنانگیزه، نداشتن مهارت های کسب و کار لازم، نداشتن ایده های مناسب و نو برای کارآفرینی، قوانین و مقررات دست و پا گیر موانع فعالیت های کارآفرینی اجتماعی و نداشتن دسترسی مناسب به بازار عرضه و معرفی محصولات، کمبود همکاری مناسب بین سازمان های مرتبط با کارآفرینی و کمبود نهادهای حمایتی مناسب از کارآفرینان به عنوان محدودیت های فعالیت های کارآفرین اجتماعی تایید شد.