سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به برنامه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران مطالعات منطقه ای جهت واسنجی وضعیت ماشین آلات و خدمات مکانیزه و همچنین بررسی مکانیزاسیون مناطق مختلف امری ضروری به نظر می رسد هدف این مطالعه بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان خمینی شهر به تفکیک مناطق مختلف این شهرستان می باشد همچنین دراین مطالعه چگونگی نوع و تعدادکل تراکتورهای منطقه نیز تفکیک و تحلیل گردید شهرستان خمینی شهر واقع درفاصله ۱۲ کیلومتری مرکز استان اصفهان با سطح زیرکشت زراعی ۴۵۳۵ هکتار و باغی ۱۸۰۰ هکتار است داده های مطالعه درتابستان ۸۶ و طی مصاحبه حضوری با تمام صاحبان تراکتورهای منطقه بدست آمد اطلاعات تکمیلی از داده های آماری سال زراعی ۸۶-۸۵ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گردآوری گردید نتایج مطالعه نشان داد که درکل منطقه ۱۲۸ عدد تراکتور ۲۵۸MF و۸۹ عدد تراکتور فیات ۴۴۵M و ۱۰ عدد از سایر انواع تراکتورها فعال می باشد که از این میان بیشترین تراکتور فعال درمنطقه درچه با ۲۵٫۴۶ و ۱تراکتور فیات مسی فرگوسن و جاندیر به ترتیب می باشد.