سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی مسکار – دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین فضل اولی – استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی –
ایمان توحیدی –

چکیده:

خسارات وارده توسط رسوبات رودخانه های به طبیعت کشاورزی و سازه های آبی ساخته شده برروی رودخانه یا کنار آن بسیارگسترده وسیع و زیان آور است درمقاله حاضر بررسی و تحلیل تاثیر رسوب برهیدرولیک جریان آب درمخزن سدشهیدرجایی با استفاده ازمدل سه بعدی SSIIM1.0 انجام شده است به منظور شبیه سازی هیدرولیک جریان اب همراه با رسوب بازه ای ازرودخانه به طول تقریبی ۷کیلومتر دربالا دست سد برای ایجاد هندسه ی مخزن درنظر گرفته شد بعدازواسنجی مدل مذکور با زبری و ضرایب معادله وان راین هیدرولیک جریان برای یک سال مورد بررسی قرارگرفت