سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داریوش ظفری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهر پایدار به شهری اطلاق می گردد که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع،اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آن ضایعات و بازیافت تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید در درازمدت قادر به ادامه حیات خود باشد. شهر پایدار شهری است که از نظر رشد و توسعه اقتصادی،درآمدزایی و اشتغال بتواند نیازهای شهروندان را برآورده سازد و از لحاظ زیست محیطی به وضهیت بهداشتی و سلامت شهرنشینان توجه نموده و مسائل و مشکلاتی از نظر آلودگی هوا ،آب و فضاهای سبز و تفریحی و گذران اوقات فراغت نداشته باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نقش شهر فشرده در ایجاد شهر پایدار را مورد بررسی قرار داده است . نتایج این پژو هش نشان می دهد شهر فشرده می تواند برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری شهروندان با ایجاد فضاهای پرتحرک، مناسب و جذاب،از نظر انرژی مقرون به صرفه جویی و مشوق حمل و نقل عمومی سودمند باشد.