سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید شفاعت الدین نقیب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
ارژنگ جوادی – دانشیار پژوهشی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ک ا شورزی، کر
محمد چناری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین بحث های کاربردی و مدیریتی، بحث میزان مصرف انرژی و راندمان آن در فعالیت های مختلف می باشد. دانش بررسی مصرف انرژی در عملیات تولیدی، روش مفیدی جهت ع تیین مناطق انرژی بر می باشد که با تجزیه و تحلیل میزان انرژی مصرفی در عملیات تولید مشخص می شوند . با توجه به جایگاه مصرف انرژی در صنعت طیور که یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین صنایع موجود در کشور می باشد، تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مصرف انرژی در بخش ه ای مختلف یک مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای واقع در منطقه شمال خوزستان انجام شد . انرژی های ورودی عمده را جیره غذایی، الکتریسیته، نیروی انسانی و انرژی های خروجی را وزن ذخیره شده در لاشه مرغ و فضولات بستر، تشکیل می دادند. کل انرژی ورودی به صورت نهاده ۱۶۴۶۲۳۷/۰۳ مگاژول و کل انرژی خروجی ۱۱۵۱۹۷۸/۳ مگاژول بدست آمد . جیره غذایی با میزان مصرف ۱۳۰۵۵۷۰/۰۴ مگاژول از کل انرژی مصرفی، بیشترین سهم انرژی ورودی را به خود اختصاص داد. مقادیر شاخص های راندمان انرژی (ER) و ۰/۶۹۹ افزوده خالص انرژی (NEG) و ۴۹۴۲۵۸/۷۳ مگاژول و بهره دهی انرژی (EP) و ۰/۳۳ کیلوگرم بر مگاژول، محاسبه شد . با توجه به مهم بودن نهاده آب در جیره غذایی و میزان بالای مصرف آن ( ۴۴۱۰۰۰ مگاژول) باید مصرف این نهاده توسط متخصصان تغذیه علوم دام به صورت بهینه در جیره غذایی تصحیح گردد . همچنین برای بالا بردن شاخص راندمان انرژی و مثبت شدن شاخص افزوده خالص انرژی، می توان با مدیریت صحیح نهاده های پر مصرف و استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، میزان انرژی مصرفی( ورودی) را کاهش داد.