سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد افضل زاده – دانشگاه آز
احمد چایچی امیرخیز – پژوهشگاه میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری استادیار phd باستان‌شناسی

چکیده:

با توجه به تعاریف و رویکردهای جدید انسان نسبت به جهان پیرامون خود و همچنین گسترش شگفت‌انگیز علم، صنعت و فناوری و آشکار شدن برخی بازتاب‌های منفی آن در زندگی بشر، نیاز به توسعه پایدار برای جهان امروزین آشکار شده است. منظور از توسعه پایدار رشد و گسترش صنایع و طرح‌های عمرانی در کشور همراه با حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی کشور است. استان خوزستان جز اولین مناطق در کشورمان است که طبق باستان می‌شناسید همگام با استان فارس در آن انجام شده است. در همین راستا شناخت و تحلیل میزان آگاهی و نگرش مخاطبین مختلف بخصوص در رده‌های با تحصیلات بالا جهت برنامه‌ریزی، آسیب‌شناسی، مدیریت بحران، ق طرفی آموزش‌های جبرانی در زمینه حفظ میراث فرهنگی کشور از گام‌های اساسی و اولیه است به همین منظور طی یک طرح پژوهشی زاده میزان آگاهی و نگرش دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی دزفول درباره حفاظت از میراث فرهنگی به طور کل و سازه‌های آبی دزفول به طور موردی ده پرسش نامه‌هایی سنجیده شده است. مقاله حاضر حاصل تجزیه و تحلیل پاسخ‌های جمع‌آوری شده در سال ۱۳۹۰ خورشیدی با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و با استفاده از نرم‌افزارspss است.